Các field nhập liệu thông dụng trong visual composerỞ bài trước mình có hướng dẫn các bạn cách tạo ra 1 element mới trong visual composer. Và cái quan trọng nhất là hàm vc_param() dùng để khai báo và thiết lập những giá trị, các field nhập liệu cho element. Vậy trong visual composer hỗ trợ những loại field nhập liệu nào cho chúng ta sử dụng. Trong bài này mình sẽ đưa ra cho các bạn một số field nhập liệu thông dụng nhất trong visual composer. Những field này bạn sẽ sử dụng thường xuyên trong quá trình làm theme. Các bạn cũng có thể xem thêm tại VC document

1.Các field nhập text ngắn, văn bản

  • Textfield và textarea

– Textfield cho phép bạn nhập một đoạn văn bản ngắn còn textarea cho phép bạn nhập đoạn văn bản dài hơn. Như trong bài trước mình cũng đã lấy ví dụ

– Cách sử dụng 2 loại này:

Ngoài ra còn có textarea_html là textarea cơ bản nhất, không có hỗ trợ trình soạn thảo văn bản;  exploded_textarea là textarea nhưng mỗi dòng văn bản sẽ được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy (,) ; textarea_raw_html là textarea nhưng nội dung được mã hóa bằng base64 (cho phép bạn lưu trữ js hoặc html)

Cách sử dụng

2.Các field chọn, checkbox

– dropdown: Danh sách lựa chọn.

Cách sử dụng

-Postype: Danh sách lựa chọn các postype

Cách sử dụng

-colorpicker: Lựa chọn màu

Cách sử dụng

-Checkbox: Form checkbox để người dùng chọn

Cách sử dụng

-vc_link: Danh sách link các post, page hoặc bạn có thể nhập link tùy chỉnh vào đấy

Cách sử dụng:

3. Một số các field khác

-css: Cho phép bạn viết thêm css vào

-loop: là vòng lặp sử dụng shortcode

Với bài viết này hi vọng sẽ giúp bạn tạo được những element theo ý muốn.Nếu có bất kì thắc mắc nào bạn hãy để lại commnet bên dưới nhé

 

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục