Cài đặt java trên unbuntu bằng cách download vềBước 1: Xóa toàn bộ Open JDK/JRE trên hệ thống của bạn

Gõ lệnh sau để xóa:

Nhấn Y để xác nhận xóa. Sau đó chờ một chút để quá trình xóa hoàn thành

Bước 2: Kiểm tra phiên bản của hệ thống là 32 hay 64 bit

Gõ 1 trong 2 lệnh sau để kiểm tra. Cái này tùy từng phiên bản

Bước 3: Tải java từ website của oracle về máy tính

Bạn truy cập vào đường dẫn sau và chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Bước 4: Giải nén và copy vào thư mục mà bạn muốn lưu trữ

Ở trong bài này mình ví dụ sau khi download về mình giải nén và để ở trong thư mục /etc/java/jdk-8u5-linux-i586

Bước 5: Tiến hành cài đặt và setup môi trường java

Trên màn hình terminal gõ lệnh sau:

và dán đoạn này vào cuối file

Nhấn Ctrl+X => Chọn Y để lưu lại

Tiếp tục gõ lệnh bên dưới để thực thi những gì bạn vừa thêm vào file profile

Copy đoạn code sau và nhớ thay đường dẫn phù hợp với bạn nhé

Vậy là xong.

Bạn gõ java -version để kiểm tra kết quả

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục