Dễ dàng xử lý thời gian trong laravel với CarbonCarbon là một package do Brian Nesbit phát hành và hỗ trợ xử lý DateTime trong PHP. Những chức năng chính của thư viện này bao gồm:

  • Xử lý với time zone
  • Dễ dàng lấy thời gian hiện tại
  • Chuyển đổi datetime thành cái gì đấy có thể đọc được
  • Phân tích cú pháp cụm từ tiếng Anh thành datetime
  • Thêm và trừ ngày (+2 tuần, -5 tháng)
  • Xử lý ngày

Cài đặt carbon trong laravel

Để cài đặt carbon trong laravel rất đơn giản, bạn chỉ cần gõ lệnh sau

Hoặc bạn có thể copy đoạn mã này bỏ vào file composer.json sau đó gõ lệnh composer update

Cách sử dụng carbon xử lý datetime

Để sử dụng carbon, bạn hãy xem các ví dụ bên dưới

Tạo datetime với nhiều tuỳ chọn

Thao tác với ngày giờ

Lấy và gán dữ liệu cho datetime

Format dữ liệu datetime

So sánh thời gian

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục