Hướng dẫn cài đặt ssl cho nginx trên Mac OSĐể cài đặt ssl cho nginx trên Mac OS, bạn cần phải thực hiện 3 việc

  • OpenSSL
  • Tạo cerificate key
  • Cấu hình nginx cho ssl

Open SSL cho Mac OS

Để openSSL cho Mac OS, bạn mở terminal lên và gõ lệnh sau để cài đặt

Nếu bạn đã cài openSSL rồi thì sẽ nhận được thông báo sau

Vậy là xong việc thứ nhất

Tạo certificate key

Gõ lệnh sau để tạo thư mục lưu trữ ssl certificate key

Tiếp theo là tạo bộ key ssl lưu trữ tại thư mục ssl vừa tạo ở trên

Bạn sẽ phải nhập một số thông tin để có thể tạo được bộ certificate key. Những phần bôi đậm là bạn phải nhập vào

Sau khi nhập xong bạn sẽ có 2 file nginx.key và nginx.crt lưu tại thư mục ssl

Cấu hình ssl cho nginx

Cuối cùng bạn cần cấu hình ssl cho server để có thể hoạt động được

Vậy là xong rồi. Và đây là kết quả sau khi cài xong

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục