Hướng dẫn tạo thêm bảng trong database wordpressTrong wordpress mặc định khi bạn cài xong sẽ có 11 table. Và các bạn hãy để ý rất ít website wordpress hoạt động chỉ với 11 table đó. Bởi vì khi các bạn cài các plugin vào nó sẽ tạo thêm các table để lưu trữ dữ liệu cần thiết. Vậy làm thế nào để tạo thêm bảng trong database wordpress?. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một lớp có sẵn trong wordpress để tạo thêm bảng trong database.

Sử dụng lớp WPDB để tạo thêm bảng trong wordpress

Để tạo thêm table các bạn dùng code này và dán vào file functions.php. Trong đoạn code mình sẽ giải thích rõ như sau

$wpdb->prefix: Là tiền tố của table. Trong wordpress, tiền tố của bảng được khai báo trong file wp-config.php. Mặc định khi cài wordpress sẽ để tiền tố là wp. Ví dụ như ảnh bên trên thì tiền tố là wpvp

$wpdb->get_var(): Phương thức này sẽ trả ra 1 giá trị mà biến truyền vào là một câu sql. Trong vd bên dưới thì mình truyển vào một câu sql để kiểm tra table mình muốn tạo có tồn tại hay không.

dbDelta( $sql ): function này để thực thi câu lệnh sql tạo table.

Những lưu ý khi bạn sử dụng WPDB để tạo thêm table trong wordpress

Khi dùng lớp wpdb bạn cần lưu ý một số điểm sau:

  • Không nên tạo tên bảng bằng giá trị tuyệt đối như wpvp_hobby_list mà bạn hãy sử dụng $wpdb->prefix. “hobby_list”. Vì wordpress sẽ sử dụng tiền tố $wpdb->prefix để xác định table đang được sử dụng nên nếu bạn gán tên bảng tuyệt đối thì khi bạn copy code bỏ sang theme khác hoặc dùng trong plugins sẽ dẫn đến table bạn tạo sẽ không thể sử dụng được do khác tiền tố

 

 

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục