Hướng dẫn thêm trạng thái cho bài viết trong wordpressTrong wordpress, mặc định bài viết có các loại trạng thái sau:

  • ‘publish’ – Bài viết đã được xuất bản
  • ‘pending’ – bài viết đang chờ review
  • ‘draft’ – bài viết bản nháp
  • ‘auto-draft’ – lúc bạn tạo bài viết mới, không có nội dung và chưa nhấn xuất bản
  • ‘future’ – bài viết sẽ xuất bản trong thời gian tương lai
  • ‘private’ – chỉ những thành viên login mới nhìn thấy
  • ‘inherit’ – những bản sửa đổi
  • ‘trash’ – bài viết trong thùng rác

Bạn có thể dùng hàm get_post_status để lấy tất cả status của bài viết hoặc một bài viết bất kỳ

Bài viết này mình hướng dẫn thêm trạng thái cho bài viết trong wordpress

Tạo mới trạng thái cho bài viết

Để tạo mới trạng thái cho bài viết, bạn dùng hàm register_post_status Cú pháp sử dụng như sau

Trong đó $post_status là tên của trạng thái. Ví dụ publish, pending,…

$args là một mảng các tuỳ chọn cho status. Bạn có thể xem chi tiết tại https://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_post_status

Ví dụ

Hiển thị trạng thái trong màn hình thêm và sửa bài viết

Sau khi thêm trạng thái cho bài viết xong. WordPress sẽ không thể tự động hiển thị trong danh sách status bài viết lúc bạn thêm hoặc sửa. Để hiển thị được trạng thái mới thêm trong màn hình select trạng thái, sử dụng đoạn code dưới đây

Vậy là xong. Chúc các bạn thành công

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục