Lấy url images từ attach_images trong visual composerỞ bài viết trước, mình có giới thiệu tới các bạn một số các field nhập liệu thông dụng trong visual composer và cách sử dụng của nó. Vậy khi tạo được các field nhập liệu xong bạn cần phải hiển thị nó ra bên ngoài cho người dùng nhìn thấy. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy url images từ file attach_images trong visual composer.

Lấy 1 url hình ảnh từ attach_image

Trong trường hợp bạn khai báo trong array của param mà type=”attach_image” thì khi bạn chọn chỉ được 1 hình ảnh duy nhất. Lúc này sử dụng hàm wp_get_attachment_image_src($id, $size) . Mình sẽ giải thích rõ một chút về hàm này. Hàm này sẽ sử dụng 2 tham số truyền vào: biến $id là $id của image được visual composer lưu trữ, còn biến $size là kích thước image mà bạn muốn lấy ( vì trong wordpress thường có 3 loại kích thước hình ảnh là thumbnail, large và full).

Hàm wp_get_attachment_image_src($id, $size) sẽ trả ra giá trị kiểu mảng

Như vậy nếu bạn cần lấy url của image thì chỉ cần quan tâm tới [0] mà thôi

Ví dụ cụ thể

Trong param mình khai báo field cho attach_image như sau

Thì trong function shortcode để đưa dữ liệu hiển thị ra bên ngoài mình sẽ viết như sau

Lấy nhiều url từ attach_images

Trong trường hợp type=”attach_images” cho phép bạn chọn được nhiều hình ảnh cùng lúc. Vậy để lấy url từ attach_images này ta làm như thế nào.

Cũng tương tự như trường hợp 1 image ở trên. Ta dùng thêm vòng lặp foreach để lấy hết toàn bộ url hình ảnh.

Ví dụ cụ thể

Với bài viết này mình hi vọng sẽ giúp các bạn biết cách lấy dữ liệu từ các field đã nhập trong visual composer. Nếu có thắc mắc nào bạn hãy comment bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục