Giới thịệu plugin hiển thị lịch vạn niên cho wordpressDemo sử dụng plugin Calendar Lunar. Với plugin này bạn có thể hiển thị lịch vạn niên bằng widget hoặc shortcode. Cách sử dụng shortcode như sau:

Các biến truyền vào:

view: Kiểu hiển thị. Có 2 loại là hiển thị theo năm(year) hoặc theo tháng (month). Defalt là month

year: Năm cần hiển thị. Default: năm hiện hành

month: Tháng cần hiển thị, Có hiệu lực khi view=’month’. Default: tháng hiện hành

columns: Số cột hiển thị. Default: 2

Download plugin tại link https://wordpress.org/plugins/lich-van-nien/

[show_lunar view=’year’ year=2019 month=06 columns=2]

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục