Giới thịệu plugin hiển thị lịch vạn niên cho wordpress

Demo sử dụng plugin Calendar Lunar. Với plugin này bạn có thể hiển thị lịch vạn niên bằng widget hoặc shortcode. Cách sử dụng shortcode … Đọc tiếp Giới thịệu plugin hiển thị lịch vạn niên cho wordpress