Mã nguồn wordpress vận hành như thế nào?Nếu bạn muốn tiếp cận với wordpress nâng cao thì cần phải hiểu được cách mã nguồn wordpresss hoạt động như thế nào. Trong bài viết này mình sẽ chỉ ra cho các bạn biết được cách mà mã nguồn wordpress vận hành khi nó hoạt động online trên website.

Cấu trúc database của một website wordpress default

Khi bạn cài mới một website wordpress, database mà wordpress tạo ra cho chúng ta bao gồm 11 bảng. Vậy tác dụng của 11 bảng này là gì. Mình sẽ nói chi tiết hơn về cấu trúc database trong một bài viết khác. Điều đáng quan tâm ở đây là bảng wp_options. Nếu bạn không hiểu rõ về các option wordpress thì không nên đụng vào bảng này. Vì nếu bạn sửa một option có thể dẫn tới website của bạn không thể hoạt động được. Quá trình wordpress vận hành sẽ tương tác với database rất nhiều thông qua các option trong bảng wp_options này.

WordPress hoạt động như thế nào trên internet?

Đầu tiên là khởi động mã nguồn

WordPress sẽ chạy file index.php trong thư mục root của website. Khi file này thực thi nó sẽ gọi các file wp-config.php, wp-settings.php. Các file này có tác dụng kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi một số settings của wordpress

Tiếp đến wordpress sẽ gọi các file wp-includes/options.php và wp-includes/functions.php để tải các chức năng cần thiết cho website. Ở bước này, wordpress sẽ thực thi những setting có trong bảng wp_options có giá trị auto_load bằng true. Đây là lý do mà bạn không nên chỉnh sửa bảng wp_options nếu chưa hiểu rõ các giá trị option trong đó.

Bước tiếp theo là tải các plugins

Ở bước này, wordpress sẽ load toàn bộ những plugin mà đã được kích hoạt. Vậy plugin là gì?. Bạn chỉ cần hiểu nó là một gói mở rộng mà khi cài vào website nó sẽ thực hiện một chức năng nào đó do người lập trình viên viết ra.

Bước tiếp theo là tải file functions.php của theme

Bước này wordprees tải file functions.php của theme được kích hoạt để tải các chức năng mà người lập trình viên khai báo ở đó. Sau đó nó sẽ tiến hành truy vấn cơ sở dữ liệu để đưa nội dung hiển thị ra bên ngoài cho người dùng nhìn thấy

Cách mà wordpress hoạt động như vậy thì chúng ta có thể can thiệp vào những phần nào?

Chúng ta có thể can thiệp vào wordpress thông qua các class mà wordpress đã viết sẵn cho chúng ta như class WP_Query() chẳng hạn. Dựa vào class này để truy vấn tới database lấy dữ liệu. Hoặc các function mà wordpress đã viết sẵn như get_post_meta(), get_term(),… Ngoài ra chúng ta có thể can thiệp vào wordpress thông qua các hook và filter (cái này mình sẽ trình bày sau cho các bạn).

Vậy việc can thiệp vào wordpress như trên các bạn sẽ thực hiện ở đâu. Đấy chính là theme và plugin của wordpress. Chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh theme hoặc plugin dựa vào những cách can thiệp bên trên để tạo ra website theo ý muốn.

 

 

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục