Plugin WP Contact Form ShortcodeGiới thiệu về plugin WP Contact form shortcode

Chức năng chính:

* Hiển thị select tỉnh thành bằng shortcode
* Hiển thị select quận huyện bằng shortcode
* Hiển thị select xã, phường, thị trấn bằng shortcode
* Tự động lấy quận huyện, xã, phường thị trấn khi thay đổi giá trị

Download về tại

WP Contact form shortcode


Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục