Thêm bộ lọc cho bài viết trong trang admin wordpressMặc định bài viết trong trang admin wordpress chỉ có 2 bộ lọc để tìm kiếm là theo Date và theo Categories. Khi bạn cài thêm một số plugin in SEO Yoast thì nó sẽ tự động thêm một số bộ lọc cho bài viết. Bài viết này mình hướng dẫn các bạn thêm bộ lọc cho bài viết trong trang admin wordpress hết sức đơn giản.

Thêm bộ lọc tìm kiếm cho bài viết trong trang admin wordpress
Thêm bộ lọc tìm kiếm cho bài viết trong trang admin wordpress

Thêm bộ lọc tìm kiếm với code đơn giản

Trong hướng dẫn này mình lấy ví dụ thêm bộ lọc sắp xếp bài viết theo số lượt xem. Bạn có thể tham khảo thêm 2 bài viết này để có thể thêm cột Lượt xem giống như hướng dẫn

Đếm số lượt xem bài viết với code đơn giản

Thêm cột trong trang quản lý bài viết WordPress

Sau đó thì copy đoạn code sau dán vào file functions.php.

Vậy là xong. Chúc các bạn thành công

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục