Thêm cột trong trang quản lý bài viết WordPressTrong wordpress mặc định, trang quản lý bài viết chỉ có 6 cột hiển thị thông tin bài viết bao gồm: tiêu đề, tác giả, chuyên mục, thẻ, bình luận, thời gian chỉnh sửa, Vậy để thêm cột trong trang quản lý bài viết wordpress thì làm thế nào?. Ví dụ bạn muốn có một cột hiển thị lượt xem bài viết, hiển thị lượt like bài viết,..

Add thêm tiêu đề cho cột trong trang quản lý bài viết wordpress

Ví dụ mình muốn add thêm cột Lượt xem trong trang quản lý bài viết thì làm thế nào. Ở trong bài viết trước mình có hướng dẫn các bạn cách đếm số lượt xem bài viết chuyên nghiệp trong wordpress.

Để add thêm Tiêu đề cho cột bạn sử dụng filter manage_edit-post_columns. Bạn cần lưu ý giá trị $columns[“views”] thì views ở đây là id của cột mà bạn thêm vào.

Kết quả thu được

Set giá trị cho từng bài viết trong cột Lượt xem

Với bước ở trên trang quản lý bài viết mới hiển thị tiêu đề Lượt xem mà các giá trị bên dưới cột chưa được gán. Để gán giá trị cho từng bài viết các bạn sẽ dùng hook manage_post_posts_custom_column.

Sau khi xong bước này bạn sẽ thu được kết quả như hình ảnh ban đầu.Chúc các bạn may mắn

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục