Thêm tuỳ chọn lọc sản phẩm trong woocommerceTrong woocommerce, mặc định có 5 loại tuỳ chọn lọc sản phẩm ở trang danh mục sản phẩm là:

  • Lọc theo sự phổ biến
  • Lọc theo đánh giá sản phẩm
  • Lọc theo mới nhất
  • Lọc theo giá từ thấp đến cao
  • Lọc theo giá từ cao đến thấp

Vậy để thêm các tuỳ chọn sorting khác thì phải làm như thế nào. Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn thêm tuỳ chọn lọc sản phẩm cho woocommerce.

Thêm mới tuỳ chọn lọc sản phẩm

Mình lấy ví dụ cụ thể là thêm mới một tuỳ chọn lọc sản phẩm ngày cập nhật

Sử dụng hook woocommerce_catalog_orderby để thêm mới option lọc sản phẩm. Bạn hãy copy đoạn code sau vào file functions.php

Mình giải thích sơ qua: ở dòng số 7 là mình add thêm option ngoài frontend (Trang danh sách sản phẩm) còn dòng số 8 là mình add thêm option ở trang admin trong mục Woocommerce -> Setting ->Product ->display -> Default product sorting

Để thực thi query khi bạn nhấn vào option đó thì bạn cần thêm đoạn code sau vào file functions.php

Chúc các bạn thành công

 

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục