Viết một widget đơn giản – WordPress developerWidget trong wordpress là những phần nội dung nằm ở sidebar. Widget sẽ giúp cho bạn quản lý sidebar dễ dàng và đơn giản hơn. Mỗi theme wordpress đều có cách bố trí widget khác nhau nhưng nhìn chung widget thường được bố trí cố định ở khu vực bên trái (hoặc bên phải) bài viết, danh mục hoặc nằm dưới footer,…

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một widget đơn giản nhất. Đó là widget hiển thị danh sách bài viết nổi bật nhất ( Có nhiều lượt xem nhất).

Lên ý tưởng để viết widget

Trước khi viết một widget, bạn cần lên một ý tưởng để thể hiện điều đó trên widget của bạn. Ví dụ như widget hiển thị bài viết liên quan, widget hiển thị bài viết mới,…

Trong bài viết này mình đưa ra ý tưởng đơn giản là hiển thị bài viết có lượt xem nhiều nhất trên widget. Để thực hiện điều này, trước tiên bạn cần phải lưu lại số lượt xem bài viết của người đọc và dựa vào số lượt xem này để sắp xếp bài viết hiển thị ra bên ngoài. Mình cũng có viết một bài về đếm số lượt xem bài viết trong wordpress nên trong bài này mình sẽ không nói chi tiết nữa.

Bắt đầu viết code sau khi lên ý tưởng

Viết widget hiển thị danh sách bài viết nổi bật (có số lượt xem nhiều nhất)

Đây là cấu trúc chung khi tạo một widget

Chúng ta sẽ đi viết nội dung từng function.

Hàm form của một widget

Hàm update của một widget

Hàm widget của một widget

Đây là hàm hiển thị nội dung ra bên ngoài cho người dùng nhìn thấy. Hàm này có 2 tham số truyền vào là biến $instance$args. Biến $instance có tác dụng lưu những config mà bạn đã viết trong file functions.php. Nói chính xác hơn là những config khi bạn tạo mới 1 sidebar trong file functions.php

Biến $args sẽ lưu các giá trị $instance trong hàm form

Toàn bộ source trong hàm widget

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục